Nytt investeringsprogram i sydöstra Sverige för investeringar på 38 miljoner kronor i tidiga uppstartsbolag

För första gången etableras nu ett gemensamt affärsängelprogram, Kick Capital AB, i sydöstra Sverige som gör att upp till 38 miljoner kronor kan investeras i regionala, innovativa uppstartsföretag. Syftet är att skapa fler tillväxtbolag i regionen och finansiell avkastning för investerare. Bakom satsningen står företagsinkubatorerna Blekinge Business Incubator AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB och Kalmar Science Park AB tillsammans med statliga riskkapitalbolaget Saminvest AB.

“Vi har länge sett att det kommit en mängd spännande uppstartsbolag från våra regioner. Att nu Saminvest väljer att investera tillsammans med oss innebär helt nya möjligheter för regionens entreprenörer, då de i ett avgörande skede i sin utveckling kan få tillgång till kapital för att kunna växa, säger Louise Östlund, Vd på Kalmar Science Park.

Totalt samlar affärsängelprogrammet 35 av sydöstra Sveriges mest framträdande investerare och affärsänglar som har ett stort och starkt engagemang i regionens utveckling i allmänhet och företagande i synnerhet. Kick Capital ger investerarna tillgång till kvalitetssäkrade investeringar men också tillfälle att engagera sig i uppstartsbolagens utveckling.

”Möjligheterna för entreprenörer att söka, eller investera, kapital har varit alldeles för osynliga i vår region. Jag är helt övertygad om att Kick Capital kommer resultera i att fler entreprenörer och affärsänglar hittar och lär av varandra. Det kommer att göra stor skillnad för företagandet i sydost”, säger Filip Klasson, Vd och grundare av Hatstore.

Kick Capital kommer att under två till två och ett halvt år göra ingångsinvesteringar i 25 till 30 lovande uppstartsbolag från de tre inkubatorerna. Det statliga riskkapitalföretaget Saminvest erbjuder därtill ett saminvesteringsprogram på upp till 12 miljoner kronor, där utvalda affärsänglar kan få mandat att göra följd-/saminvesteringar tillsammans med Saminvest i bolagen.

“För oss är det viktigt att öka tillgången till kapital för startups i tidiga faser även i sydöstra Sverige. Det gynnar hela Sverige”, säger Peder Hasslev, vd på Saminvest AB.