För affärsänglar

Kick Capital är ett affärsängelbolag bestående av 35 regionala affärsänglar och statliga riskkapitalbolaget Saminvest.

Som investerare i Kick Capital blir du delägare i ett urval av sydöstra Sveriges bästa startups. Du får en bred portfölj med bolag från olika branscher och orter som du kanske annars inte hade hittat eller behövt lägga mycket tid på leta rätt på.

Du kommer kunna möta och följa dessa bolag vid ett antal möten, få regelbundna rapporter och information som ger dig en unik relation med dem.

Allt detta för att du ska lära känna bolagen, grundarna och teamen. Kanske vill du därefter investera direkt i dem eller jobba med dom på annat sätt.

Vilka bolag kommer vi att investera i?

Varje år möter inkubatorerna från Kalmar, Blekinge och Kronobergs län över 200 idéer. Av dessa antas ca 25-30 in till någon form av inkubatorsprogram där bolagen får möjlighet att utvecklas via ett professionellt affärsutvecklingsstöd med seniora affärsutvecklare, hjälp och nätverk med experter, kompetens inom en rad olika områden etc.

Kick Capital investerar således enbart i bolag som är antagna till någon av inkubatorsprogrammen vid Kalmar Science Park, Blekinge Business Incubator eller Företagsfabriken. Förutom geografisk hemvist letar vi efter spännande idéer som drivs av entreprenörer som vill, och kan, förändra världen till det bättre. Oftast innebär det en idé med innovationshöjd, stor marknadspotential, en driven entreprenör eller team m.m.

Vad gör Kick Capital för något?

Kick Capitals verksamhet består i att under en period om 2–2,5 år investera i bolagen, företrädesvis med konvertibellån som kan konverteras till aktier i kommande nyemission. Målet är att avveckla innehaven inom 5 år och då kommer Kick Capital att avvecklas av förvaltaren; lån lösas in och aktier säljas osv. och de pengar som då fås in återbetalas till de änglar som investerat i Kick Capital och bolaget avvecklas.

Kick Capital gör endast en ingångsinvestering i bolagen och kommer inte följdinvestera eller försvara sitt delägande i bolag över tiden.