För entreprenörer & bolag

Kick Capital investerar i bolag som är antagna till något av inkubatorsprogrammen vid Kalmar Science Park, Blekinge Business Incubator och Företagsfabriken i Kronoberg.

Vi använder oss av konvertibellån och ger dig unik tillgång till 35 erfarna entreprenörer och affärsänglar.

Vad innebär en investering?

Pengar först, närmare bestämt mellan 300–500 000 kronor. Men framför allt får ditt bolag möjlighet att möta och jobba med erfarna företagare och entreprenörer som är affärsänglar i Kick Cpaital. Det ger dig chans att få goda råd, nya nätverk, en ny styrelsemedlem och kanske vill de fortsätta investera i ditt bolag.

Vilka bolag kommer vi att investera i?

Kick Capital investerar således enbart i bolag som är antagna till någon av inkubatorsprogrammen vid Kalmar Science Park, Blekinge Business Incubator eller Företagsfabriken. Förutom geografisk hemvist letar vi efter spännande idéer som drivs av entreprenörer som vill, och kan, förändra världen till det bättre. Oftast innebär det en idé med innovationshöjd, stor marknadspotential, en driven entreprenör eller team m.m.

Det går alltså inte att söka investeringar direkt från Kick Capital.

Vad är Kick Capital och hur fungerar det för dig?

Kick Capitals investeringen sker genom ett så kallat konvertibellån.

Ett konvertibellån är ett helt vanligt lån som löper under en fast period med en viss ränta och som antingen återbetalas eller konverteras till aktier i bolaget.

Om lånet ska återbetalas eller konverteras till aktier avgörs av Kick Capital och beror på om ditt bolag tar in nya investerare eller inte.

Sedan finns lite detaljer kring värderingen av lånet om det omvandlas till aktier – mycket förenklat så om du tar in nya investerare så konverteras lånet till samma kurs som investeringen sker på med en förutbestämd rabatt på kursen. Det finns även ett maxtak på värdering som Kick Capital konverterar till.

Kick Capital gör endast en investering i bolagen och kommer inte följdinvestera eller försvara sitt delägande i bolag över tiden. Däremot finns möjligheten att jobba med och lära känna affärsänglarna i Kick Capital, vilket kan leda till att de själva går in med mer kapital.